Laks sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Laks
DKK 85,00 DKK 76,50
-0%
Tun sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Tun
DKK 85,00 DKK 76,50
-0%
Kingfisk sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Kingfisk
DKK 85,00 DKK 76,50
-0%
Peters menu 9 stk. Fisk med Laks, tun, reje, Kingfisk, kammusling
DKK 145,00 DKK 130,50
-0%