Laks sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Laks
DKK 85.00 DKK 76.50
-10%
Tun sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Tun
DKK 85.00 DKK 76.50
-10%
Kingfisk sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Kingfisk
DKK 85.00 DKK 76.50
-10%
Peters menu 9 stk. Fisk med Laks, tun, reje, Kingfisk, kammusling
DKK 145.00 DKK 130.50
-10%