Laks sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Laks
85.00 DKK 76.50 DKK
-10%
Tun sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Tun
85.00 DKK 76.50 DKK
-10%
Kingfisk sashimi 5 stk til "Sushi take away" ! . Kingfisk
85.00 DKK 76.50 DKK
-10%
Peters menu 9 stk. Fisk med Laks, tun, reje, Kingfisk, kammusling
145.00 DKK 130.50 DKK
-10%