Rispapir med krebsehaler 6 stk. Krebsehaler i rispapir, avocado, agurk, salat & goma dressing
DKK 69,00 DKK 62,10
-0%
Rispapir med softshell crab 6 stk. Softshell crab i rispapir, softshell crab, avocado, masago, salat og goma dressing.
DKK 79,00 DKK 71,10
-0%
Rispapir med kylling 6 stk. kylling i rispapir, avocado, agurk, salat & goma dressing
DKK 69,00 DKK 62,10
-0%