Rispapir med krebsehaler 6 stk. Krebsehaler i rispapir, avocado, agurk, salat & goma dressing
69.00 DKK 62.10 DKK
-10%
Rispapir med softshell crab 6 stk. Softshell crab i rispapir, softshell crab, avocado, masago, salat og goma dressing.
79.00 DKK 71.10 DKK
-10%
Rispapir med kylling 6 stk. kylling i rispapir, avocado, agurk, salat & goma dressing
69.00 DKK 62.10 DKK
-10%